Bez kategorii, Fitness, Siłownia

LETNIE KARNETY NA 7 i 14 DNI
Karnet open fitness i siłownia całodniowy na 7 dni w cenie 59zł i do godz 15 w cenie 49zł.
Karnet open fitness i siłownia całodniowy na 14 dni w cenie 89zł i do godz 15 w cenie 59zł.
*oferta ważna wyłącznie w okresie 15.06-15.09, karnety nie podlegają zawieszeniu.

BEZPŁATNE ZAWIESZENIA KARNETÓW
W okresie 15.06-15.09 każdy klient może jeden raz bezpłatnie zawiesić swój karnet na czas do 2 tygodni. W tym celu należy najpierw poinformować recepcję Klubu.

KARNETY OPEN – w okresie 15.06-15.09 rabat 10% od cen poniżej:
(dają Klientowi możliwość wielokrotnego korzystania z usług fitness i siłownia oraz sauny)
1 miesiąc całodniowy – 139zł
1 miesiąc wejście do godz 15 – 69zł
3 miesiące całodniowy – 350zł
3 miesiące wejście do godz 15 – 177zł
1 miesiąc karnet całodniowy Student / Senior* – 99zł
3 miesiące karnet całodniowy Student / Senior* – 260zł
*oferta dotyczy: studentów, który nie przekroczyli 26-tego roku życia i posiadają ważną legitymację studencką, oraz seniorów, którzy ukończyli 60 lat.