Chi Meridian Stretch

Prezentacja zajęć:

chi
Trening oparty na wschodnich technikach ćwiczeń Chi Kung i Meridian Stretch. Chi Kung – sztuka gromadzenia energii życiowej, Meridian Stretch – technika rozciągania i udrażniania meridianów czyli opisanych w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej kanałów energii życiowej. Celem treningu jest uregulowanie pracy całego ciała, zapobieganie chorobom poprzez podniesienie odporności na codzienne stresy fizyczne i psychiczne. Spokojne, płynne i zsynchronizowane z oddechem ćwiczenia głownie w pozycji stojącej, wzmacniają fizycznie oraz mentalnie, wyrabiają cierpliwość oraz wiarę we własne możliwości, zapewniają jednocześnie relaks i energię na cały dzień.

Class Details