Dance &Fit Kids

Dance Kids - zajęcia taneczno-sportowe skierowane dla dzieci w wieku 8-12 lat, zawierające w sobie elementy tańców latino, zumby, hip-hopu, czy modern jazzu. Fit Kids – zajęcia prozdrowotne zawierające w sobie elementy pilatesu, współpracy ciała i umysłu, wzmacniania mięśni głębokich podtrzymujących prawidłową funkcję stawów.