Pilates Power

Ćwiczenia ogólnorozwojowe na matach, wzmacniające przede wszystkim mięśnie głębokie brzucha, kręgosłupa i miednicy. Podczas zajęć instruktor wykorzystuje również różnego rodzaju piłki gimnastyczne, rollery oraz taśmy w zależności od umiejętności ćwiczących. W Pilates Power intensywność ćwiczeń jest większa poprzez wprowadzenie wielokrotnie powtarzanych sekwencji ćwiczeń.
Kategorie