Promocje fitness i siłownia – KLIKNIJ poniżej:

Cennik standardowy karnetów fitness i siłownia Atlantic

Karnety upoważniające do korzystania z zajęć fitness i siłowni:

KARNETY OPEN:
(dają Klientowi możliwość wielokrotnego korzystania z usług fitness i siłownia oraz sauny)
1 miesiąc całodniowy – 139zł
1 miesiąc wejście do godz 15 – 69zł
3 miesiące całodniowy – 350zł
3 miesiące wejście do godz 15 – 177zł
1 mies karnet całodniowy Student/Senior* – 99zł
3 mies karnet całodniowy Student/Senior* – 260zł
*oferta dotyczy: studentów, który nie przekroczyli 26-tego roku życia i posiadają ważną legitymację studencką, oraz seniorów, którzy ukończyli 60 lat.

KARNETY ILOŚCIOWE
(w ramach jednego wejścia Klienci mogą skorzystać z jednych wybranych zajęć fitness, nielimitowanego czasowo treningu na siłowni oraz sauny)
PROMOCJA! 4 wejścia (ważny 1 miesiąc) – 59zł
PROMOCJA! 8 wejść (ważny 1 miesiąc) – 99zł
PROMOCJA! 10 wejść (ważny bezterminowo) – 169zł
*promocja ważna w dn 01.07-31.08

WEJŚCIÓWKI OPEN
(w ramach jednego wejścia Klienci mogą skorzystać z kilku wybranych zajęć fitness, nielimitowanego czasowo treningu na siłowni oraz sauny)
PROMOCJA! 20 zł – wejściówka open całodniowa,
PROMOCJA! 15 zł – wejściówka do godz. 15
20 zł – całodniowa wejściówka open Student, Senior 60+
15 zł – wejściówka do godz. 15 Student, Senior 60+
*promocja ważna w dn 01.07-31.08

UMOWY CZŁONKOWSKIE
6 miesięcy – opłata miesięczna 109zł
12 miesięcy – opłata miesięczna 99zł

Umowa członkowska daje Klientowi możliwość nielimitowanego korzystania z usług fitness, siłownia, sauna, na zasadzie karnetu open. Oznacza zobowiązanie się Klienta do terminowego comiesięcznego dokonywania opłat abonamentowych. W przypadku umowy 6-miesięcznej istnieje możliwość bezpłatnego zawieszenia członkostwa na okres do 14 dni, a w przypadku umowy 12-miesięcznej dwukrotnie na okres do 14 dni, co odpowiednio wydłuża okres obowiązywania umowy. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, rozpoczynającym się w dniu końca miesięcznego cyklu. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, Klient zobowiązuje się do zapłaty równowartości rabatu otrzymanego w każdym miesiącu obowiązywania umowy.

Inne opłaty:
10 zł – opłata administracyjna – standardowa rejestracja konta w systemie, w ramach opłaty Klient otrzymuje kartę magnetyczną służącą do monitorowania usług, z których korzysta.
59 zł – karnet nocny na siłownię w godz. 24.00-6.00
20 zł – zawieszenie karnetu na czas do 2 tygodni
Bezpłatnie – zawieszenie karnetu na podstawie zwolnienia lekarskiego na czas choroby.

KARTY PARTNERSKIE:
Karty Benefit Plus, Active, Classic (jedne zajęcia fitness plus nielimitowana siłownia i sauna), Benefit Senior (jedne zajęcia fitness i wejście do godz. 16.00) Fit Profit, MyBenefit (nielimitowany fitness, siłownia i sauna bez dopłat) OK System (jedne zajęcia fitness plus nielimitowana siłownia i sauna)