Promocje – KLIKNIJ poniżej:

Cennik usług fitness i siłownia Atlantic ważny od 6.01.2024

WEJŚCIÓWKI OPEN
(w ramach jednego wejścia Klienci mogą skorzystać z kilku wybranych zajęć fitness, nielimitowanego czasowo treningu na siłowni, sauny)
45 zł – wejściówka fitness i siłownia całodniowa,
40 zł – całodniowa wejściówka open Student, Senior 60+
35 zł – wejściówka fitness i siłownia do godz. 15
30 zł – wejściówka do godz. 15 Student, Senior 60+

KARNETY OPEN w umowie:
(dają Klientowi możliwość wielokrotnego korzystania z usług fitness / siłowni, sauny)

159zł/mies. – open fitness i siłownia całodniowa w umowie na 12 mies. 
179zł/mies.
 – open fitness i siłownia całodniowa w umowie na 6 mies.
129zł/mies. 
– open siłownia całodniowa w umowie na 6 mies.

KARNETY OPEN bez umowy, ważne przez 1 mies:
219zł – open fitness i siłownia całodniowy 1mies.
119zł – open fitness i siłownia do godz 15 1mies.
149zł – open siłownia 1mies.
Studenci i Seniorzy rabat 10% na 1miesięczne karnety open.
*oferta dotyczy: studentów, który nie przekroczyli 26-tego roku życia i posiadają ważną legitymację studencką, oraz seniorów, którzy ukończyli 60 lat.
**Umowa członkowska oznacza zobowiązanie się Klienta do terminowego comiesięcznego dokonywania opłat abonamentowych w wysokości określonej w umowie. Klient ma prawo do wypowiedzenia umowy w formie pisemnej z jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, rozpoczynającym się w dniu końca miesięcznego cyklu. W przypadku rozwiązania umowy przed upływem terminu jej obowiązywania, Klient zobowiązuje się do zapłaty równowartości rabatu otrzymanego w każdym miesiącu obowiązywania umowy.

KARNETY ILOŚCIOWE
(w ramach jednego wejścia Klienci mogą skorzystać z jednych wybranych zajęć fitness, nielimitowanego czasowo treningu na siłowni, sauny)
119zł – 4 wejścia (ważny 1 miesiąc)
189zł – 8 wejść (ważny 1 miesiąc)
329zł – 10 wejść (ważny bezterminowo)

Inne opłaty:
20 zł – opłata administracyjna – standardowa rejestracja konta w systemie, w ramach opłaty Klient otrzymuje kartę magnetyczną służącą do monitorowania usług, z których korzysta.
20 zł – zawieszenie karnetu na czas do 2 tygodni
20 zł – opłata za nieodwołanie rezerwacji na zajęcia fitness dla posiadaczy kart partnerskich
89 zł – karnet nocny na siłownię w godz. 24.00-6.00
Bezpłatnie – zawieszenie karnetu na podstawie zwolnienia lekarskiego na czas choroby.

KARTY PARTNERSKIE:
Karty Benefit Plus, Active, Classic (jedne zajęcia fitness/sportowe plus nielimitowana siłownia i sauna), Benefit Senior (jedne zajęcia fitness/sportowe i wejście do godz. 16.00) Fit Profit, MyBenefit (nielimitowany fitness/zajęcia sportowe, siłownia i sauna bez dopłat), Medicover (jedne zajęcia fitness/sportowe plus nielimitowana siłownia i sauna)