PDF do pobrania regulamin rezerwacji

Zapisów można dokonywać wyłącznie:
– osobiście w recepcji Klubu Atlantic,
– telefonicznie 12 422 15 44 lub 501 464 046
– internetowo poprzez stronę www.atlanticsports.pl

JESTEŚ NASZYM KLIENTEM ZGŁOŚ SIĘ DO RECEPCJI KLUBU
CELEM WYGENEROWANIA HASŁA DOSTĘPU DO REZERWACJI INTERNETOWYCH !

ZASADY OGÓLNE REZERWACJI NA ZAJĘCIA FITNESS
1. Zapisów można dokonywać osobiście w recepcji Klubu, telefonicznie pod nr 124221544 lub 501464046 oraz internetowo poprzez stronę www.atlanticklub/gym-rezerwacje.
2. W przypadku spóźnienia na zajęcia Klient traci gwarancji miejsca w grupie pomimo rezerwacji, ponieważ jego miejsce mogło zostać udostępnione klientom z listy rezerwowej.
3. Osoba spóźniona może dołączyć do grupy po czasie rozpoczęcia zajęć tylko w przypadku wolnych miejsc, oraz za zgodą instruktora fitness.
4. Rozgrzewka jest istotnym elementem treningu, dlatego każdy Klient spóźniony na zajęcia ćwiczy na własną odpowiedzialność.
5. W przypadku frekwencji na zajęciach fitness mniejszej niż 5 osoby zajęcia mogą zostać odwołane.
6. Rezerwacji miejsca na zajęciach można dokonać do momentu ich rozpoczęcia.
7. Rezerwację należy odwołać najpóźniej na 2 godzinę przed godziną rozpoczęcia zajęć.
8. Nieodwołanie rezerwacji miejsca lub nieterminowe odwołanie powoduje:

* klienci posiadający karnety ilościowe tracą jedno wejście z karnetu;

* klienci posiadający karnety OPEN tracą jeden dzień ważności karnetu;

* klienci, którzy posiadają karty BENEFIT SYSTEMS, FITPROFIT, OK SYSTEM, przy kolejnej wizycie w klubie zostaną poproszoni o zapłatę za nieodwołane zajęcia (kwota 15 zł).
9. Osoby, które nie dokonały rezerwacji miejsc będą wpuszczane na zajęcia według kolejności przyjścia oraz w miarę wolnych miejsc na zajęciach.

ZASADY OGÓLNE REZERWACJI NA SQUASHA
1. Odwołanie rezerwacji może nastąpić minimum 24 godz przed zarezerwowanym terminem gry lub w przypadku dokonywania rezerwacji tego samego dnia do 1 godz od momentu zarezerwowania.
2. Nieterminowe odwołanie rezerwacji kortu lub nie pojawienie się w zarezerwowanym terminie będzie skutkować ściągnięciem wejścia z karnetu. W przypadku braku karnetu opłata za niewykorzystaną rezerwację kortu zostanie naliczona według obowiązującego cennika squash podczas kolejnej wizyty w klubie.
3. Rezerwacji kortów do squasha można dokonać tylko na pełne godziny zegarowe, minimum na 60 minut.
4. Wstęp na kort dozwolony jest wyłącznie w zmiennym obuwiu nie pozostawiającym śladów na jego powierzchni. W przypadku niezastosowania przez Klienta zalecanego obuwia, obsługa Klubu ma prawo odmówić wstępu na kort, co jest jednoznaczne z uiszczeniem opłaty za dokonaną rezerwację.

REZERWACJE ON-LINE
1. System rezerwacji on-line dostępny jest na stronie internetowej www.atlanticsports.pl oraz w dziale fitness na podstronie „Rezerwacje fitness” , a w dziale squash na podstronie „Rezerwacje squash”.
2. Po wejściu na podstronę „rezerwacja” Klient otrzymuje możliwość wyboru jednej z 2 opcji
podgląd rezerwacji” – dostępny również dla osób nie posiadających ważnych karnetów, prezentuje grafik zajęć i pokazuje ilość wolnych/zajętych miejsc na wybranych zajęciach,
rezerwacja kortów lub zajęć” – dostępna wyłącznie dla osób posiadających ważny abonament, Klient może zapisać się na wybrane zajęcia on-line.
3. Aby dokonać rezerwacji on-line należy uzyskać kod dostępu do rezerwacji zajęć. W tym celu Klient powinien zgłosić się osobiście lub telefonicznie do recepcji Klubu celem wygenerowania unikalnego hasła, które zostanie przesłane na adres e-mail Klienta.
4. Klient, który posiada klubową kartę magnetyczną i ma założone konto, lecz nie podał swojego adresu e-mailowego, zostanie poproszony o uzupełnienie danych. Nowy Klient musi dokonać pełnej rejestracji wyłącznie osobiście w recepcji klubu.
5. Po wprowadzeniu loginu, którym jest adres e-mailowy Klienta, oraz unikalnego hasła, Klient otrzymuje podgląd ważnych karnetów przypisanych do jego konta.
6. Po wybraniu karnetu, z którego chce skorzystać, Klient otrzymuje dostęp do grafiku zajęć fitness oraz rezerwacji kortów squash. Wybierając dzień, godzinę i rodzaj zajęć fitness. Klient ma możliwość dokonania rezerwacji według ilości wolnych na dane zajęcia fitness miejsc. Rezerwacji należy dokonać klikając na nazwę zajęć.
7. Warunkiem uzyskania możliwości dokonywania rezerwacji zajęć fitness on-line jest posiadanie karty magnetycznej oraz ważnego karnetu fitness z oferty Klubu. Osoby posiadające karnety do godz. 15.00 będą mogły dokonać rezerwacji wyłącznie na poranne zajęcia.
8. Po dokonaniu rezerwacji miejsca na zajęciach Klient otrzymuje na swój adres e-mailowy automatycznie wygenerowane potwierdzenie zawierające nazwę wybranych zajęć, salę, dzień i godzinę zajęć oraz imię instruktora.
9. Posiadacze kart partnerskich (Benefit, FitProfit, MyBenefit itp.) proszeni są o zgłoszenie do recepcji Klubu celem zarejestrowania na ich kontach specjalnych abonamentów, które umożliwią dostęp do panelu rezerwacji. Abonenty należy co miesiąc osobiście lub telefonicznie aktywować w recepcji Klubu.
10. Rezerwacja zajęć jest możliwa przez 24 h/dobę w miarę dostępności wolnych miejsc na dwa tygodnie naprzód.
11. Rezerwacje zajęć porannych i popołudniowych można odwołać terminowo do 2 godz. przed rozpoczęciem wybranych zajęć. W przypadku przekroczenia tego terminu system nie pozwoli na odwołanie rezerwacji. Aby odwołać rezerwację miejsca on-line należy zalogować się na swoim koncie i poprzez takie same czynności jak przy rezerwowaniu miejsca, na wcześniej zarezerwowanych zajęciach kliknąć opcję „usuń rezerwację”. Potwierdzenie odwołania rezerwacji zostanie wysłane na e-maila Klienta automatycznie.
12. W sytuacji, kiedy system rezerwacji nie podświetla wybranych zajęć i nie ma możliwości zarezerwowania miejsca, oznacza to, że limit dostępnych miejsc został wyczerpany. Prosimy wówczas o kontakt z recepcją celem wpisania się na listę rezerwową. Recepcja informuje telefonicznie zapisanych na liście rezerwowej o zwolnieniu się miejsc na zajęciach nie później niż na 1 godz. przed ich rozpoczęciem.