Regulamin treningów personalnych

1. Treningi personalne w klubie Atlantic mogą prowadzić instruktorzy zarówno zatrudnieni w Klubie, jak i spoza klubu.
2. Każdy klient i trener musi zaakceptować regulamin klubu i ponieść opłatę członkowską w wysokości 10zł.
3. Klient korzystający z treningów personalnych musi wykupić wejściówkę albo posiadać karnet klubu lub kartę partnerską.
4. Treningi można przeprowadzać na siłowni, przed salą 2, oraz w sali 3 poza godzinami, kiedy odbywają się na niej zajęcia grupowe.
5. Trenerzy personalni zobowiązani są do przestrzegania porządku, odkładania sprzętu na miejsce i pozostawienia porządku po treningu.
6. obowiązuje całkowity zakaz przenoszenia ciężkich sprzętów typu sztangi, kettle pomiędzy salami.
7. Trenerzy mogą korzystać ze sprzętu, który znajduje się w salach, oraz bezpłatnie wypożyczyć w recepcji klubu analizator wagi ciała, sport-testery oraz trx. Wypożyczenie jest rejestrowane a po upływie 1godz. należy sprzęt zwrócić. W przypadku niezwrócenia i zaginięcia sprzętu przez osobę wypożyczającą, całkowity koszt zakupu nowego sprzętu
poniesie wypożyczający.
8. Trenerzy zobowiązani są każdorazowo przed treningiem zgłosić się do recepcji klubu, wpisać siebie i klienta na listę oraz uiścić opłatę zgodnie z cennikiem:
– trenerzy zatrudnieni w klubie Atlantic płacą stawkę 15zł za 1godz. przeprowadzanego treningu,
– trenerzy nie zatrudnieni w klubie Atlantic płacą stawkę 20zł za 1godz. treningu,
– kupując miesięczny karnet „trening personalny 10 wejść” czyli płacąc z góry za 10 treningów trener uzyskuje rabat 10% czyli płaci 135zł (trener zatrudniony) / 180zł (trener nie zatrudniony).
9. Trener, który nie przeprowadza treningu personalnego, a korzysta z klubu jest normalnym klientem, czyli jest zobowiązany do posiadania karnetu klubu lub zrealizowania wejścia w ramach posiadanej karty partnerskiej (nie dotyczy trenerów zatrudnionych w klubie).
10. osoby nie stosujące się do w/w zasad zostaną wyproszone z Klubu i skreślone z listy członków.